top of page
Work on laptop

Computers

ຄອມພິວເຕີ: ພື້ນຖານ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຫຼືຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສົມບູນແບບ.
ຫຼັກສູດນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ແນະນໍາຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບ ...

 

 • ໃຊ້ Windows 10

 • ການສ້າງແລະບັນທຶກໄຟລ໌

 • ພິມເອກະສານດ້ວຍ Word

 • ສ້າງຕາຕະລາງດ້ວຍ Excel

 • ຄົ້ນຫາອິນເຕີເນັດ

 • ກຳລັງສົ່ງອີເມວ

 

ແລະມີຫຼາຍຫຼາຍ!


ເໝາະສຳລັບທຸກເພດທຸກໄວ.

ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດ

6 x ວັນຈັນ,

ວັນທີ 1 ພະຈິກ – 6 ທັນວາ

1ໂມງ-30ໂມງແລງ

ຄູສອນ: Bill Street
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:
  $70 ($60 conc.) 

Computers, Basics and Beyond

ອະນຸມັດລ່ວງໜ້າ

ການແນະນໍາທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບ Microsoft Office ທີ່ກວມເອົາວຽກງານທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນສະຖານະການຫ້ອງການ.  ຫຼັກສູດປະກອບມີສອງອາທິດໃນແຕ່ລະ: 

 • Microsoft Word  (27 ຕຸລາ ແລະ 3 ພະຈິກ)

 • ຊູມ & ອີເມວ  (10 ແລະ 17 ພະຈິກ)

 • Microsoft PowerPoint  (24 ພະຈິກ ແລະ 1 ທັນວາ)

 • Microsoft Excel  (ວັນທີ 8 ແລະ 15 ທັນວາ)

ຮວມເອົາໜ່ວຍໃໝ່ໃນການຈັດການການປະຊຸມ Zoom.


ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດ

8 x ວັນພຸດ

ວັນທີ 27 ຕຸລາ – 15 ທັນວາ

1ໂມງ-4ໂມງແລງ 

ຄູສອນ: Bill Street

ລາຄາ: $120 ($100 conc.) 

ໜ່ວຍລະ 40 ໂດລາ

Computers for Office Skills

ອະນຸມັດລ່ວງໜ້າ

ການແນະນໍາທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບ Microsoft Office ທີ່ກວມເອົາວຽກງານທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນສະຖານະການຫ້ອງການ.  ຫຼັກສູດປະກອບມີສອງອາທິດໃນແຕ່ລະ: 

 • Microsoft Word  (27 ຕຸລາ ແລະ 3 ພະຈິກ)

 • ຊູມ & ອີເມວ  (10 ແລະ 17 ພະຈິກ)

 • Microsoft PowerPoint  (24 ພະຈິກ ແລະ 1 ທັນວາ)

 • Microsoft Excel  (ວັນທີ 8 ແລະ 15 ທັນວາ)

ຮວມເອົາໜ່ວຍໃໝ່ໃນການຈັດການການປະຊຸມ Zoom.


ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດ

8 x ວັນພຸດ

ວັນທີ 27 ຕຸລາ – 15 ທັນວາ

1ໂມງ-4ໂມງແລງ 

ຄູສອນ: Bill Street

ລາຄາ: $120 ($100 conc.) 

ໜ່ວຍລະ 40 ໂດລາ

Tech Club

ນໍາສະເຫນີເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Be Connected ຂອງລັດຖະບານກາງ, ກອງປະຊຸມຟຣີເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບມີການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ຫນ້າຈໍສໍາຜັດ, ການໂທວິດີໂອ, ສົ່ງອີເມວ, ຄວາມປອດໄພອອນໄລນ໌ແລະອື່ນໆອີກ!

ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດ

ວັນສຸກ

ຕະຫຼອດໄລຍະ

1:00-3:00 ໂມງແລງ

ຄູສອນ: Bill Street

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:  ຟຣີ!

bottom of page