top of page
Tomatillo Plant

Horticulture

ໃບຢັ້ງຢືນ III ໃນການປູກພືດສວນ

AHC30716

ເອົາທັກສະຂອງທ່ານໄປໃນລະດັບຕໍ່ໄປ

ຫົວຂໍ້ລວມມີ:

  • ໂພຊະນາການຂອງພືດ

  • ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ

  • ການຮັກສາພູມສັນຖານ

  • ການຮັກສາພື້ນທີ່ຫຍ້າ

  • ປະສານງານກິດຈະກໍາສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
    ແລະຫຼາຍ!

3 ມື້ຕໍ່ອາທິດໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ.
ວັນຈັນເຖິງວັນພຸດຈາກວັນທີ 8 ກຸມພາ

ຄູສອນ: Adrian James  

ມີ​ແຜນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ງ່າຍ​!

ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດ

ວັນຈັນຫາວັນພຸດ

ເລີ່ມຕົ້ນໃນພາກຮຽນທີ 3
ຄູສອນ: Adrian James
 

Loran McKean 2.jpg

"ການສໍາເລັດໃບຢັ້ງຢືນ II ໃນຫຼັກສູດຜູ້ຊ່ວຍ Salon ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມກ້າວຫນ້າຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ເລີ່ມຝຶກຫັດຜົມຂອງຂ້ອຍໃນ "Enter Hair" Wonthaggi. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຖິງ  ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກເຮັດ, "ການປະຕິບັດສີແລະການຕັດຫຼາຍ". ຂ້ອຍດີໃຈແທ້ໆທີ່ການຮຽນຈົບຫຼັກສູດເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປໃນການຄ້າທີ່ຂ້ອຍຢາກໄດ້. 

Brooke Thatcher, ຈາກ WSC

bottom of page